De politieke beweging DENK heeft een jongerenbeweging opgericht. De jongerenbeweging zal door het leven gaan als: Jongerenbeweging OPPOSITIE. Er is voor deze naam gekozen, omdat de beweging te alle tijden kritisch, scherp en soms een tikkeltje brutaal zal zijn. Jongerenbeweging OPPOSITIE zal dus gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven.

Veranderingen, beslissingen en oplossingen: alles begint mét de politiek. De politiek is de plek om veranderingen in de maatschappij teweeg te brengen en om van je te laten horen. Het is dynamisch en soms onvoorspelbaar. Jongerenbeweging OPPOSITIE is van mening dat het de plek is die wij, de jongeren, meer moeten opzoeken: de plek die wij ons eigen moeten maken. Het is tijd om de kloof die ontstaan is tussen de jongeren en de politiek te dichten! Het is tijd om het debat aan te gaan! Verder zullen wij bij OPPOSITIE niet schromen om politici een spiegel voor te houden. Wij gaan dit doen door een kritisch-humoristische stijl te hanteren.

Uit verschillende onderzoeken die de laatste jaren zijn gedaan blijkt dat jongeren zich steeds minder betrokken voelen bij de politiek. De Jongerenbeweging OPPOSITIE merkt dat de kloof tussen de politiek en de jongeren steeds groter wordt. De politiek praat veel over jongeren, maar niet met jongeren en daarom zal de Jongerenbeweging OPPOSITIE een spreekbuis zijn voor deze ongehoorde jongeren. De Jongerenbeweging OPPOSITIE zal een brug vormen tussen de jongeren en de politiek door onder andere politieke vormingsactiviteiten tot stand te brengen zoals; debatten, thema-avonden, werkgroepen en andere bijeenkomsten.

Dus meld je nu aan en word lid van Jongerenbeweging OPPOSITIE! Wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar info@jboppositie.nl.

Klik hier om lid te worden