Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Wat voor de bezoeker van deze website van belang is, is dat onze privacyverklaring in lijn is met de AVG. Hieronder volgen de belangrijkste punten wat gegevensverwerking en opslag betreft van persoonsgegevens. Deze hebben onder meer betrekking op het invullen van onze webformulieren, aanvraag lidmaatschap, donateurschap en de mogelijkheid tot het opnemen van contact met ons via een formulier, dan wel via e-mail.

Onze privacyverklaring voor leden
De belangrijkste punten voor onze leden m.b.t. het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn:

  • recht op inzage;
  • recht op rectificatie;
  • recht op overdracht;
  • recht op wissen van gegevens;
  • recht op het indienen van een klacht;
  • recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).

 

Deze punten en meer over de AVG worden uitgelegd in ons document:  Privacyverklaring Jongerenbeweging Oppositie (721 downloads)

Voor verdere vragen kan je mailen naar: info@jboppositie.nl