Gewaardeerd lid van Jongerenbeweging Oppositie

Als je je uitschrijft voor e-mails van Jongerenbeweging Oppositie (o.a. nieuwsbrieven, uitnodigingen voor de ALV, informatieve e-mails) blijf je nog steeds lid van Jongerenbeweging Oppositie.

Als je je uitschrijft na ontvangst van een e-mail van Jongerenbeweging Oppositie kunnen we je niet meer digitaal bereiken. Wij zullen je dan per post een uitnodiging versturen binnen de verplichtingen die de vereniging heeft, zoals vastgelegd in onze statuten. Bijvoorbeeld: Je hebt je uitgeschreven op een e-mail van Jongerenbeweging Oppositiemet als gevolg dat je automatisch verwijderd bent uit de leden mailinglijst. In dat geval moeten wij jou o.a. de uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering per post versturen. Indien het gaat om een uitnodiging van bijvoorbeeld een lokaal evenement zijn wij niet verplicht om jou een uitnodiging per post te versturen.

Ontvang je geen e-mails van Jongerenbeweging Oppositie, maar wil je dat graag? Geef dit door via info@jboppositie.nl Wij zorgen er dan voor dat i.p.v. een papieren uitnodiging jij weer een e-mail zal ontvangen. Dit scheelt ons overigens kosten en zo dragen we bij aan een duurzamer Nederland! Alvast bedankt voor je medewerking.

Mocht je vragen hebben over het bovenstaande kun je gerust een e-mail sturen naar info@jboppositie.nl